Български    English    Русский   

  Начало на проект

27.05.2020 :  Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

 

  Край на проект

03.12.2020 :   Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

 

РЕД СТИИЛ ЕООД обявява процедура "Избор с публична покана" за избор на изпълнител
за Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична машина за 3D лазерно рязане
с ЦПУ – 1 брой, по договор BG16RFOP002-2.040-0697-C01 по ОПИК.
Публичната покана и документите към нея може да видите ТУК. 

РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за изпълнение на проект по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“

 

РЕД СТИИЛ ЕООД обнови машинния си парк и приключи успешно проект по ОП Конкурентоспособност

 
РЕД СТИИЛ ЕООД подписа договор за доставка на ДМА  

РЕД СТИИЛ ЕООД открива процедура „Избор с публична покана“

 
РЕД СТИИЛ ЕООД ще получи безвъзмездна финансова помощ по ОП "Конкурентоспособност" 2007-20013  
През септември 2013 г. фирмата пусна нова серия машини  
РЕД СТИИЛ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата:BG161PO003-2.1.13 „ Технологична модернизация в малки и средни предприятия” и обявява процедура "открит избор" избор на изпълнител за доставка на ДМА и специализиран софтуер.  
Ред Стиил ЕООД