Български    English    Русский   

Машини Серия "Динамик"

   

  Машини серия "Динамик"

 Технологични Особености


  • Монолитната конструкция с широчина от 2400мм, включваща масата и аспирацията, позволява транспортирането на машината в сглобено състояние
  • Двустранното задвижване на напречната греда позволява висока динамика на движението, особено подходящо за плазмено рязане на тънки ламарини
  • Системата за управление "Red Steel CNC" позволява ползването на автоматична система за позициониране и следене на бренера спрямо обработвания материал
  • Възможност за редуциране на мощността на плазмената дъга при намаляване скоростта на движение на плазмотрона (при рязка промяна на посоката на движение)
  • Високата точност на готовия детайл елиминира механичната обработка преди заваряване
  • Тъч скрийн, позволяващ бърза и лесна работа с управлението на машината
  • Специалиализирана CAD/CAM система за разкрой, NC програмиране и създаване на технологична документация, ориентирана към конкретните технологични особености на машината - Винтех RCAM OEM
  • Задвижена с компактни AC серво мотор-редуктори, машината достига по-добри динамични показатели


 

Параметри Стойности
Размер на работната зона  
 - по ос X  2m
 - по ос Y  2m, 4m, 6m
Метод на рязане плазмено
Модули за рязане вертикално
Брой на модулите за вертикално рязане 1
Ход на модулите за вертикално движение 70 mm
Дебелина на обработвания материал
на цялата площ на масата - до 20mm
локалко - до 40мм
Задвижване по ос X и ос Y  рейка и зъбно колело M=1,5mm
Задвижване на напречната греда – ос Y  двустранно
Обратна връзка на задвижването по ос X и ос Y  инкрементален датчик вграден в двигателя
Точност на позициониране на горелката в работна зона 6 x 2 m  ±0,20 mm
Повтаряемост на позицията на горелката при многократно позициониране  ±0,05 mm
Скорост на движение по осите  до 30 m/min

Работна маса с подвижен смукател със собствено задвижване, разположен под скарата за материал, свързан с външна аспирация

дебит 4 000 м 2/час