Български    English    Русский   

Машини Серия "Компакт"

 
 

Технологични Особености


 • Монолитната неразглобяема конструкция, включваща масата и аспирацията, позволява транспортирането на машината в сглобено състояние
 • Двустранното задвижване на напречната греда позволява висока динамика на движението, особено подходящо за плазмено рязане на тънки ламарини
 • Системата за ЦПУ позволява използване на капацитивен датчик за височинен контрол на горелката и контрол на височината според напрежението на плазмената дъга
 • Възможност за редуциране на мощността на плазмената дъга при намаляване скоростта на движение на плазмотрона (при рязка промяна на посоката на движение)
 • Високата точност на готовия детайл елиминира механичната обработка преди заваряване
 • Опция за модул за наклонено рязане на детайла в ръчен и автоматичен режим по произволен контур от 0 о до 45 о
 • Специалиализирани CAD/CAM системи от фамилията Винтех RCAM OEM за разкрой, NC програмиране и създаване на технологична документация, ориентирана към конкретните технологични особености на машината (включително модул за наклонено рязане):
  • Винтех RCAM ОЕМ - за фигурен разкрой, NC програмиране и създаване на документация
  • Винтех RCAM-Pro OEM - за фигурен разкрой, NC програмиране и създаване на документация, с разширени функционални възможности


 

Параметри Стойности
Размер на работната зона  
 - по ос X  1 m, 1,25 m, 1,5 m
 - по ос Y  1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m
Метод на рязане газово или плазмено
Модули за рязане вертикално или наклонено рязане
Брой на модулите 1 бр.
Ход на модулите за вертикално движение 70 mm
Дебелина на обработвания материал
на цялата площ на масата - до 20 mm
локално - до 40 мм
Задвижване по ос X и ос Y  рейка и зъбно колело M=1,5mm
Задвижване на напречната греда – ос Y  двустранно
Обратна връзка на задвижването по ос X и ос Y  Инкрементален датчик вграден в двигателя
Точност на позициониране на горелката по цялата работна зона  ±0,25 mm
Повтаряемост на позицията на горелката при многократно позициониране  ±0,05 mm
Скорост на движение по осите  до 20 m/min
Маса с аспирация 4 000 м 2/час