Български    English    Русский   

Машини Серия " Динамакс " (CM-DD) 

Технологични Особености

 

· Двустранното задвижване на напречната греда позволява висока динамика на движението, особено подходящо за плазмено рязане

· Възможност за монтиране на всякакъв вид технологични модули (за вертикално рязане, за наклонено рязане, за маркиране)

· Възможност за едновременна работа на няколко модула за вертикално рязане

· Опция автоматизирано (по програма) активиране на всеки един от работните модули по ос Х

· Опция автоматизирано подреждане на модулите за вертикално рязане по ос X на определена позиция и едновременно задвижване и рязане по ос Y

· Системата за ЦПУ позволява използване на капацитивен датчик за височинен контрол на горелката и контрол на височината според напрежението на плазмената дъга

· Възможност за редуциране на мощността на плазмената дъга при намаляване скоростта на движение на плазмотрона (при рязка промяна на посоката на движение)

· Опция за модул за наклонено рязане на детайла в ръчен и автоматичен режим по произволен контур от 0 о до 45 о

· Високата точност на готовия детайл, включваща изработване на заварачен наклон, елиминира механичната обработка преди заваряване

· Специалиализирани CAD/CAM системи от фамилията Винтех RCAM OEM за разкрой, NC програмиране и създаване на технологична документация, ориентирана към конкретните технологични особености на машината (включително модул за наклонено рязане за еднорезаков и трирезаков блок) :

·           

o     Винтех RCAM ОЕМ - за фигурен разкрой, NC програмиране и създаване на документация

o     Винтех RCAM-Pro OEM - за фигурен разкрой, NC програмиране и създаване на документация, с разширени функционални възможности

 

Parameter/Параметри

Value/Стойности

Working area size /Размер на работната зона

 

-  - along the X axis /по ос X

2m to/ до4m

- along the Y axis/ по ос Y

6 m to/ до24 m through the step /през стъпка 3 m

Cutting method/ Метод на рязане

gas and plasma / газово и плазмено

Cutting heads type / Технологични м одули

Vertical gas cutting / Вертикалногазово  рязане

 Vertical plasma cutting /

Вертикалноплазмено  рязане
bevel cutting with one torch
/

наклоненоплазменорязане с един резак
marking module
/ маркиращ модул

Number of cutting devices /Брой на модулите за вертикално рязане

up to / до 4 бр.

Move the modules for vertical movement /Ход на модулите за вертикално движение

200mm

Thickness of vertical gas cutting/ Дебелина на вертикално газово рязане

up to / до 300 mm

Thickness of vertical plasma cutting/ Дебелина на вертикално плазмено рязане

up to / до 100 mm(depending on source) / (в зависимост от източника)

Thickness of bevel plasma cutting /Дебелина на наклонено плазмено рязане

up to / до 60 mm

Drive system/ Задвижване по ос X и ос Y

rack and pinion / наклонени рейка и зъбно колело M= 2mm

Number of driven along the Y axis/ Задвижване на напречната греда – ос Y

bilateral/ двустранно

Feedback along the X and Y axes/ Обратна връзка на задвижването по ос X и ос Y

encoder inside the engine / инкрементален датчик вграден в двигателя

Positioning accuracy over 6 x 2 m working area/ Точност на позициониране на горелката в работна зона 6 x 2 m

±0, 2 5 mm

Repeatability of positioning of the torch /Повтаряемост на позицията на горелката при многократно позициониране

±0,05 mm

Speed of motion along the axes/Скорост на движение по осите

up to  / до 30 m/min

Working table with fume suction system with movable suction device, located under the table grid and connected to an external fan/Маса с аспирация - разделена на зони от 1 m по ос X с пневматично превключване

capacity / дебит  от 5.5 00to / до 12 000   m 2/ hour