Български    English    Русский   
Модули

 

Модул за вертикално газово рязане  
Модул за вертикално газово рязане

Модулът е с общо предназначение за машини с едностранно и двустранно задвижване и за дебелина на материала до 300 mm.
 • Вертикален ход на движение 140 mm
 • Защита против удар отдолу нагоре
 • Защита против замърсяване
 • Капацитивен датчик за следене нивото на материала
 • Автоматична запалка за горелката с управление от пултаМодул за вертикално плазмено рязане  
Модул за вертикално плазмено рязане

Модулът е с общо предназначение за машини с едностранно и двустранно задвижване и за дебелина на материала от 4 mm до 100 mm.
 • Вертикален ход на движение 140 mm
 • Защита против удар отдолу нагоре
 • Защита против замърсяване
 • Капацитивен датчик за следене нивото на материалаМодул за вертикално плазмено рязане с 2 направляващи  
Модул за вертикално плазмено рязане с 2 направляващи с диаметър 16 mm

Модулът е предназначен за машини с изключително високи динамични показатели с двустранно задвижване и за дебелина на материала от 0.5 mm до 20 mm.
 • Вертикален ход на движение 70 mm
 • Защита против удар отдолу нагоре
 • Защита против замърсяване
 • Капацитивен датчик за следене нивото на материалаМодул за наклонено газово рязане  
Модул за наклонено газово рязане

Модулът е предназначен за портални машини с отделена работна маса и  дебелина на обработвания материал до 60 mm.  Изработва заваръчен наклон по произволен контур с променлив наклон от 0 о до 45 о
 • Вертикален ход на движение 120 mm
 • 2 цифрово управляеми координати
  • ротация ос "А" +/- 45 о(ориентирана под 45 о спрямо ос "B")
  • ротация ос "В"+/- 360 о (ориентирана под 90 о спрямо ос "У")
 • Обратна връзка за движение по ос "А" и "В" - енкодер, вграден в двигателя
 • Защита против лек удар на бренера 
 • Защита против замърсяване
 • Въздушна завеса против загряване на лагерните възли 
 • Капацитивен датчик за следене нивото на материала
 • Специалиализирана CAD/CAM система за фигурен разкрой, NC програмиране и създаване на технологична документация, ориентирана към конкретните технологични особености на модула - Винтех RCAM-Pro OEM, с разширени функционални възможностиМодул за наклонено плазмено рязане  
Модул за наклонено плазмено рязане

Модулът е предназначен за портални машини с отделена работна маса и  дебелина на обработвания материал до 35 mm.  Изработва заваръчен наклон по произволен контур с променлив наклон от 0 о до 45 о
 • Вертикален ход на движение 120 mm
 • 2 цифрово управляеми координати
  • ротация ос "А" +/- 45 о(ориентирана под 45 о спрямо ос "B")
  • ротация ос "В"+/- 270 о (ориентирана под 90 о спрямо ос "У")
 • Обратна връзка за движение по ос "А" и "В" - енкодер, вграден в двигателя
 • Защита против удар на бренера
 • Защита против замърсяване
 • Въздушна завеса против загряване на лагерните възли  
 • Капацитивен датчик за следене нивото на материала
 • Специалиализирана CAD/CAM система за фигурен разкрой, NC програмиране и създаване на технологична документация, ориентирана към конкретните технологични особености на модула - Винтех RCAM-Pro OEM, с разширени функционални възможностиМодул за наклонено газово рязане с три резака  
Модул за наклонено газово рязане с три резака

Модулът е с общо предназначение за машини с двустранно задвижване и за дебелина на материала до 60 mm.  Изработване на "К" скосяване (долна фаска, права част и горна фаска) при еднократно минаване по контура.
 • Вертикален ход на движение 100 mm
 • 5 цифрово управляеми координати 
  • ротация около вертикална ос "С" - обхват +/- 360 о
  • горелка "1" съвпада с ос "С"
  • горелка "2" - ос "а" накланяне от 0 о до 45 о
  • горелка "2" - ос "v" транслация 60 mm
  • горелка "3" - ос "b" накланяне от 0 о до 45 о
  • горелка "3" - ос "w" транслация 60 mm
 • Обратна връзка за движение по осите - енкодер, вграден в двигателя
 • Защита против удар отдолу нагоре
 • Защита против замърсяване
 • Вградено пневматично охлаждане на задвижващите механизми
 • Двузонов капацитивен датчик за следене нивото на материала
 • Специалиализирана CAD/CAM система за фигурен разкрой, NC програмиране и създаване на технологична документация, ориентирана към конкретните технологични особености на модула - Винтех RCAM-Pro OEM, с разширени функционални възможностиМодул за маркиране  
Модул за маркиране

Модулът е с общо предназначение за машини с двустранно задвижване и за дебелина на материала до 100 mm.  Пневматичен ударен механизъм, произведен от фирма "Ingersoll" - САЩ, маркира с твърдосплавен конус (ъгъл на върха 120 о). 
 • Дълбочина на проникване 0.6 mm.
 • Честота 70 Hz
 • Вертикален ход на движение 140 mm
 • Скорост на маркиране до 2 m/min