Български    English    Русский   

ЦПУ Модели


 

Опция

Red Steel CNC

"TSD"

Максимален брой цифрови оси

6

3

Максимално количество режещи глави

4

4

Капацитивен датчик за следене нивото на материала при газово рязане

Следене на нивото на материала посредством измерване напрежението на плазмената дъга

Редуциране мощността на плазмената дъга при промяна на скоростта на движение на плазмотрона

 

Завъртане на координатната система на машината при произволно поставяне на листа върху работната маса

 

Проиграване на програмата на бърз ход

 

Таймер за времето на подгряване при пробиване за газово рязане

Визуализация на траекторията на инструмента

 

Интернет диагностика и подръжка

 

Технологиии за плазмено   рязане с автоматична газова конзола

 

Графично изобразяване динамиката на движение по остите с цел прецизно настройване на задвижванията.

 


 

 

Red Steel CNC

 

 •  PC - базирана система за ЦПУ, работеща под Linux
 • До 6 едновременно управляеми цифрови оси 
 •  Предназначено за машини за термично рязане
 • Капацитивен датчик за следене нивото на материала при газово рязане 
 •  Следене на нивото на материала посредством измерване напрежението на плазмената дъга
 • Промяна на мощността на плазмената дъга при регулиране на скоростта на плазмената горелка 
 •  Завъртане на координатната система на машината при произволно поставен лист на работната маса 
 •  Проверка на програмата на бърз ход
 • Три графични режима на визуализация траекторията на инструмента 
 •  Точно изпълнение на траекторията на движение при висока скорост на рязане 
 •  Онлайн диагностика и поддръжка
 

TSD Цифрово Програмно Управление
"TSD" - България

 • PC - базирана система за ЦПУ, работеща под Dos
 • Капацитивен датчик за следене нивото на материала при газово рязане
 • Следене на нивото на материала посредством измерване напрежението на плазмената дъга
 • Таймер за времето на подгряване при пробиване за газово рязане, изведен с потенциометър на пулта